Bli medlem

Vill du eller din familj bli medlemmar i klubben? Vare sig du önskar vara mer eller mindre aktiv, eller kanske rent av enbart stödmedlem är du välkommen.

Enklast är att skicka ett mail till vallentuna.osseby.orientering@gmail.com samt betala in medlemsavgiften på klubbens postgiro som är 70 77 90 – 2 eller på Swish 123 421 09 02. I mailet skriver du in personnummer, namn, adress, telefonnummer samt din mailadress.

Medlemsavgift

Enskild medlem: 250 kr

Familj: 750 kr

Tävlingsavgift

När du är medlem i Vallentuna-Össeby OL och tävlar för klubben subventionerar klubben startavgifterna.

Vuxen betalar 100 kr/individuell tävling (resterande belopp står klubben för)

Ungdom betalar 0 kr/individuell tävling (klubben står för hela beloppet)

Eventuell brickhyra och efteranmälningsavgift betalas av den tävlande.

Klubben står inte för anmälningsavgiften för tävlingar under sommaren (21/6-29/7), tävlingar du inte startat på och tävlingar i utlandet.