Bli medlem

Vill du eller din familj bli medlemmar i klubben? Vare sig du önskar vara mer eller mindre aktiv, eller kanske rent av enbart stödmedlem är du välkommen.

Enklast är att skicka ett mail till vallentuna.osseby.orientering@gmail.com samt betala in medlemsavgiften på klubbens postgiro som är 70 77 90 – 2. I mailet skriver du in personnummer, namn, adress, telefonnummer samt din mailadress.

Medlemsavgift

Enskild medlem: 250 kr

Familj: 750 kr

Tävlingsavgift

Ungdom: 200 kr/år

Vuxen: 200 kr/år + 80 kr/individuell tävling (resterande belopp står klubben för)

Eventuell brickhyra och efteranmälningsavgift betalas av den tävlande.

Klubben står inte för anmälningsavgiften för tävlingar under sommaren (21/6-29/7), tävlingar du inte startat på och tävlingar i utlandet.