Tävlingsavgift

Som medlem subventionerar klubben anmälningsavgiften på tävlingar.

Vuxen betalar 100 kr/individuell tävling (resterande belopp står klubben för)

Ungdomar betalar 0 kr (klubben står för hela beloppet)

Eventuell brickhyra och efteranmälningsavgift betalas av den tävlande.

Klubben står inte för anmälningsavgiften för tävlingar under sommaren (21/6-29/7), tävlingar du inte startat på och tävlingar i utlandet.