Tävlingsavgift

Ungdom: 200 kr/år

Vuxen: 200 kr/år + 80 kr/individuell tävling (resterande belopp står klubben för)

Eventuell brickhyra och efteranmälningsavgift betalas av den tävlande.

Klubben står inte för anmälningsavgiften för tävlingar under sommaren (21/6-29/7), tävlingar du inte startat på och tävlingar i utlandet.