Regler för tävlingsanmälan

Klubben betalar den del av anmälningsavgiften som är över 100 kr för medlemmar som är 19 år och äldre, dock ej under sommaren, vecka 26-30 (21/6 – 29/7). Resterande del av anmälningsavgiften betalas av den tävlande och faktureras efter vår- respektive höstsäsong. Ungdomarna upp till 18 år får hela anmälningsavgiften betald av klubben.

Vid de flesta tävlingar används elektroniskt stämpelsystem. De medlemmar som inte har egen tävlingsbricka får hyra en av arrangören. Medlemmen får sedan betala hyran till klubben, den faktureras efter vår- respektive höstsäsongen. Ungdomar kan tillfälligt låna tävlingsbricka (Sport Ident) av klubben, om de inte har en egen.

Vid ej start debiteras medlemmen av klubben, faktura skickas efter vår- respektive höstsäsong.

Vid efteranmälan betalas den del av anmälningsavgiften som överstiger normal avgift av medlemmen. Även detta faktureras efter vår- respektive höstsäsong.

Rutiner för tävlingsanmälan

Interna tävlingar utannonseras här på klubbens webbplats.

En fullständig förteckning på alla de tävlingar som är sanktionerade av Svenska Orienteringsförbundet finns på Internet på adressen www.eventor.se.

Anmälan görs normalt av medlemmen själv via Eventor. Lösenordet och beskrivning om hur man gör får man av Christer Arksand.

För ungdomarna gäller samma rutiner, men även ungdomsledarna kan ta upp anmälningar.

Startlistor och resultatlistor finns på Internet och hittas lättast via SOFT:s tävlingsprogram, www.eventor.se

Vid kavlar (stafetter) kommer så många lag att anmälas som intresset visar, om inte speciella direktiv inkommer från ansvarig lagledare.