SportIdent

VÖOL har följande SportIdentenheter

  • 24 SI-brickor
  • 25 basenheter, 31-55
  • Ytterligare basenheter 1 töm, 1 check, 1 start, 1 mål.
  • 2 masterenheter
  • 1 Sträcktidsskrivar
  • 1 Star Etikettskrivare (Ny)
  • 1 Star Bluetooth Etikettskrivare ( Ny)

Dessa förvaras i klubbstugan. Bokning av dessa sker i bokningslistan

Samt ett skolpaket för lärare

  • 9 basenheter
  • 1 töm, 1 start, 1mål