För idrottslärare – skolorientering

Här finns hjälp till dig som är idrottslärare. Vi har samlat kartor över olika skolor och idrottsplatser i kommunen, med eller utan förtryckta banor på kartorna. Du hittar alla kartor i de andra flikarna som hör till det här avsnittet av webben. Längre ner på den här sidan finns tre pdf:er med information om kartan, kompassen och banor. På Svenska orienteringsförbundet finns mer utbildningsmaterial, filmer m.m.

Har du frågor om orientering är du välkommen att höra av dig på vallentuna.osseby.orientering@gmail.com

Att planera för orientering

Orientering kräver mer planering och förberedelser än kanske många andra moment i undervisningen inom idrott och hälsa. I samlingen av olika typer av kartor som du hittar under den här delen av webben finns bland annat färdiga övningar som underlättar när du planerar för en orienteringslektion. Tanken är att materialet som finns här ska kunna användas i utbildningssyfte, inte bara till elever utan även lärare.

Orientering är en utmanande idrott som både kräver fysisk och mental styrka, därför är det viktigt att lägga svårigheterna på en nivå som stimulerar men som samtidigt inte är så svår så att eleven inte klarar uppgiften. Skulle du uppleva att övningarna är lagda på fel nivå, kontakta oss så vi kan göra övningar som passar dina önskemål bättre.

Grundläggande om orientering

På Svenska orienteringsförbundets webbplats finns grundläggande information för att kunna använda karta och kompass för att orientera sig i skog och mark. Kartans färger tas upp, hur man använder kompassen och andra begrepp som behövs för att behärska orienteringsmomentet. De har även tagit fram enkla animerade filmer om orientering, med barn och unga som målgrupp.

Läs mer här: Så funkar orientering, information från Orienteringsförbundet

Informationsblad

VÖOL har även tagit fram några informationsblad om orientering. Här hittar du länkar med nedladdningsbara pdf:er till informationsbladen. Det är fritt att skriva ut och använda dem om du vill.

Om banan och kontrollerna

Om kartan

Om kompassen