Skolkartor i kommunen

Här är alla kartor över skolgårdar och idrottsplatser i Vallentuna kommun. Länkarna leder till nedladdningsbara pdf:er.

Bällstabergsskolans omgivningar (Byleträsk)

Bällstabergsskolans skolgård

Gustav Vasaskolan (Lindholmen)

Hagaskolan och Vallentuna IP

Karbybladet (områdena norr och söder om Karby, inklusive skolan och IP)

Karbyskolans skolgård

Vittra Vallentuna (Kragstalund)

Kårsstaskolan

Lovisedalsskolan

Ormstaskolan

Rosendalsskolan Norra

Rosendalsskolan Södra

Karlslundskolan (fd Hjälmstaskolan)

Vallentuna IP