Supporterklubben

Vallentuna-Össeby OL Supporterklubb är ett stöd för ungdomsverksamheten i klubben. Vi sponsrar ungdomsorientering ekonomiskt och praktiskt. 

Vi i supporterklubbens styrelse hoppas att du haft kul i samband med dragningarna och att du i övrigt har trivts med ditt medlemskap i supporterklubben. Din insats har varit värdefull för orienteringssporten i kommunen. Supporterklubben hjälper klubben och dess ungdomar att utveckla orienteringssporten i Vallentuna. Våra bidrag har verkligen gjort nytta.

Vi har dock beslutat att efter 52 år avsluta lotteriet. Supporterklubben kommer att leva vidare. Vi kommer fortsatt att bedriva verksamheten i supporterklubben för att kunna stötta våra orienteringsungdomar.

För er som fortsatt vill bidra till orienteringsklubbens ungdomsverksamheten finns vårt plusgirokonto 850393-0 alla bidrag är välkomna

Nästa möte i Supporterklubben blir 16 Juni 2023

Kontaktperson Börje Holmgren 0703594838

Supporterklubben hjälper klubben och dess ungdomar att utveckla orienteringssporten

Supporterklubbens styrelse

Ordförande Carl-Arne Malmberg

Sekreterare  Agneta Lundh

Kassör Börje Holmgren

Ledamot Gösta Holmberg,

Styrelse ersättare Ola Blomdin, Gunnar Högberg

Revisorer Anders Ericsson, Gudrun Grass

Text Gunnar Högberg gunnar.hgb@gmail.com