Kartor

Vallentuna-Össeby OL är medlem i Norrkartor, som är en ideell organisation som producerar orienteringskartor i norra Storstockholm. Norrkartor har genom åren producerat ett stort antal kartor. I första hand kartor avsedda för användning i samband med tävlings- och träningsverksamhet inom orienteringsporten, men även kartor avsedda för allmänt bruk. 

För mer information om Norrkartor, se Norrkartors hemsida.

Klubben har tillgång till Norrkartors produktion för eget bruk. Kartorna finns i Ocad-format på klubbens dator i klubbstugan.

För frågor, kontakta kartansvarig Christer Arksand via vallentuna.osseby.orientering@gmail.com

Om Ocad och Purple Pen

För den som är ovan i Ocad finns det ett gratisprogram som heter ”Purple Pen” man kan ladda ner. Där kan man plocka kartmaterialet man har tillgång till som bakgrund till sina banor. Det kan vara Ocad-filer av alla format samt pdf-filer eller jpg-filer.

För den som i alla fall behöver använda Ocad finns material från en intern kurs, se nedan.