Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Hitta rätt om värdegrunden bryts

  • Om du är orolig för någonting i vår förening ska du i första hand vända dig till vår styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en ledare.
  • Om det finns hinder att vända sig till vår styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till Svenska Orienteringsförbundet.
  • Det går även att ta kontakt med RF/SISU  där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med VÖOL eller guida rätt.
  • Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.
  • Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.
  • Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Läs mer om Trygg idrott hos Riksidrottsförbundet.

Registerutdrag

Alla våra ungdomsledare lämnar årligen utdrag från belastningsregistret i enlighet med Riksidrottsförbundets beslut 2019.